Tijdens de algemene ledenvergadering is het vrijwilligersbeleid vastgesteld. Vorig seizoen zijn de leden, welke nog geen vrijwilligerstaak hadden, gevraagd om een opgave te doen voor 2 taken binnen onze vereniging.

Hieronder een overzicht van de verdeling van de taken. Er zal contact worden gelegd door een bestuurslid welke de desbetreffende taak zal coördineren.

Takenlijst