Speerpuntenavond levert mooie ideeën op

Wanneer je een nieuw beleidsplan maakt, moet je wel weten wat de leden willen.

Op 5 oktober organiseerde het bestuur daarom een 'speerpunten-avond'.

Als kersverse, nog niet officiële secretaris was ik erbij. In de korfbalkantine werden we onthaald met een lekker kopje koffie en thee. Met een online quiz 'Kahoot' peilde Gerwin als voorzitter de mening van de ruim twintig aanwezige leden. Bijvoorbeeld; waar staat voor jou de vereniging voor? 'Gezelligheid, iedereen hoort erbij', aldus de aanwezigen. Gerwin hield een strakke tijd aan voor beantwoorden van de vragen, wat niet voor iedereen even makkelijk was.

Vervolgens gaf iedereen op post-its aan wat al goed gaat en wat beter kan en wat we willen als leden. De communicatie in de vereniging kwam onder andere aanbod, en de waardering voor- en behoefte aan vrijwilligers en trainers. Het leverde een bord vol post-its met waardevolle meningen op. Alle genoemde punten zijn verzameld en dienen als input voor de speerpunten in het beleidsplan.

Het beleidsplan gaat over de lange termijn. Frank Teunissen vulde een deel van de avond met het maken van een top-10 van overzichtelijke acties. Activiteiten die nodig zijn voor de vereniging, en er nu niet van komen. Als het een overzichtelijke klus is, zijn mensen eerder bereid om mee te helpen, is het idee. De aanwezigen leverden vijftien ideeën aan. Sommige ideeën werden meteen onderling opgepakt en waren dus al zo goed als klaar. Door middel van stemmen werden tien mooie acties uitgekozen.

Benieuwd naar deze top-10? Hij komt in Volleyskoop te staan, en bijgehouden en wordt op de ALV op 26 oktober gepresenteerd, naast het beleidsplan met nieuwe speerpunten.

Wil je meer betrokken zijn als (ouder van een) lid van de vereniging? Deze bijeenkomsten zijn ook voor jou! Schiet een van de bestuursleden aan als je meer wilt weten, onze foto's hangen aan het prikbord.

Els Dik-Boose